دانلود رایگان آهنگ آذرخش اگه هنوزم عاشقی

دانلود رایگان آهنگ آذرخش اگه هنوزم عاشقی

بنام

دانلود آهنگ جدید آذرخش به نام اگه هنوزم عاشقی

متن ترانه آذرخش اگه هنوزم عاشقی

قسمت نمیشه انگار کنار من بمونی با همه ی توانت از عاشقی بخونی

لحظه به لحظه انگار از فکر رفتن تو کلافه میشم از این غم نبودن تو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

تکست موزیک اگه هنوزم عاشقی با صدای اذرخش

وقتی به تو فکر میکنم روزام مثل شب میشه احساس تنهایی میاد کنار من وامیسته

میخوام که باورم نشه از دست دادن تورو قصه ما تموم شد و باور کن عشق منو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

قسمت نمیشه انگار کنار من بمونی با همه ی توانت از عاشقی بخونی

لحظه به لحظه انگار از فکر رفتن تو کلافه میشم از این غم نبودن تو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

تکست موزیک اگه هنوزم عاشقی با صدای اذرخش

وقتی به تو فکر میکنم روزام مثل شب میشه احساس تنهایی میاد کنار من وامیسته

میخوام که باورم نشه از دست دادن تورو قصه ما تموم شد و باور کن عشق منو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آذرخش اگه هنوزم عاشقی

بنام

دانلود آهنگ جدید آذرخش به نام اگه هنوزم عاشقی

متن ترانه آذرخش اگه هنوزم عاشقی

قسمت نمیشه انگار کنار من بمونی با همه ی توانت از عاشقی بخونی

لحظه به لحظه انگار از فکر رفتن تو کلافه میشم از این غم نبودن تو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

تکست موزیک اگه هنوزم عاشقی با صدای اذرخش

وقتی به تو فکر میکنم روزام مثل شب میشه احساس تنهایی میاد کنار من وامیسته

میخوام که باورم نشه از دست دادن تورو قصه ما تموم شد و باور کن عشق منو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

قسمت نمیشه انگار کنار من بمونی با همه ی توانت از عاشقی بخونی

لحظه به لحظه انگار از فکر رفتن تو کلافه میشم از این غم نبودن تو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

تکست موزیک اگه هنوزم عاشقی با صدای اذرخش

وقتی به تو فکر میکنم روزام مثل شب میشه احساس تنهایی میاد کنار من وامیسته

میخوام که باورم نشه از دست دادن تورو قصه ما تموم شد و باور کن عشق منو

اگه هنوزم عاشقی بیا صدا بزن منو به فکر برگشتن باش آروم صدا بزن منو

اگه دلت میخواد بگی حرفای نا گفتنی رو بگو تا پر نشه دلت راهتو پیدا کن برو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ آذرخش اگه هنوزم عاشقی